Merkez'den bir zorunlu karşılıklar hamlesi daha!

2023 yılında kritik değişikliklere imza atan Merkez Bankası yeni haftaya girilirken zorunlu karşılıklar hakkında önemli bir tebliğ ile düzenlemeye gitti.

Merkez'den bir zorunlu karşılıklar hamlesi daha!
Editör: Hakan AMAN
15 Ocak 2023 - 08:30

Merkez Bankası'ndan son dakika zornlu karşılıklar hamlesi geldi. Geride bıraktığımız haftada bazı kritik düzenlemelere imza atan TCMB bu sabah zorunlu karşılıklar düzenlemesine gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı zorunlu karşılıklar kapsamında yeni bir değişiklik daha yaptı. İlgili düzenleme 15 Ocak Pazar sabahı Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2023/4)

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Zorunlu karşılığa tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 14- (1) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlülüklerden Merkez Bankasınca belirlenen yabancı para cinsinden yurt dışından sağlanan 6 aydan uzun vadeli olanların 6/1/2023 tarihine göre artış tutarına Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan zorunlu karşılık oranları 22/12/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanır.

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli

%8

b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli

%0

c) 1 yıla kadar vadeli

%0

ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

%0

Müstakrizlerin fonları

%0

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli

%8

b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli

%5,5

c) 3 yıldan uzun vadeli

%3

ç) Kalkınma ve yatırım bankalarınca 1 yıldan uzun vadeli ihraç edilen menkul kıymetler

%0

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Son Dakika gelişmeleri Twitter hesabımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.