Merkez Bankası'ndan dijital para ve ödeme hizmetlerine dair kritik düzenleme

Merkez Bankası, ödeme hizmetleri ve dijital para ile alakalı kritik düzenlemelere bir yenisini daha ekledi.

Merkez Bankası'ndan dijital para ve ödeme hizmetlerine dair kritik düzenleme
Editör: Hakan AMAN
25 Kasım 2022 - 07:27 - Güncelleme: 25 Kasım 2022 - 07:32
Ülke çapında pek çok firma tarafından Merkez Bankası ve BDDK onayı ile alabildikleri ödeme hizmetleri, elektronik para ihracına dair yönetmelik kapsamında kritib bazı değişikliklşer yapıldı.

Konu ile alakalı karar 25 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenleme;

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve beşinci  fıkralarında yer alan “bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde” ibareleri ve onbirinci  fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca” ibaresi ile dokuzuncu, onyedinci ve onsekizinci fıkralarında yer alan “bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde” ibareleri “28/2/2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “birinci fıkrada yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu fıkra kapsamındaki kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 66 ncı maddesinde yer alan hükümlere 1/12/2022 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.”

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARININ ÖDEME HİZMETLERİ ALANINDAKİ VERİ PAYLAŞIM SERVİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde”, ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde” ve üçüncü fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca” ibareleri   “28/2/2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.