Merkez Bankası 2023 yılı alacaklarda temerrüt oranlarını yayımladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2023 yılında mal ve hizmet alımlarında uygulanacak temerrüt oranlarına ilişkin yeni oranları açıkladı.

Merkez Bankası 2023 yılı alacaklarda temerrüt oranlarını yayımladı
Editör: Burak TOKA
02 Ocak 2023 - 05:15

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılında uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masraflarına dair asgari giderim tutarlarını açıkladı. İlgili karar Resmi Gazete'de yürülüğe girdi.

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliği 2 Ocak 2023 sabahı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç Ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 11,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 800,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.