KAP şirket haberleri 16 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören, KAP üzerinden yapılan son dakika şirket açıklamaları.

KAP şirket haberleri 16 Ocak 2023
Editör: Hakan AMAN
16 Ocak 2023 - 14:38

16 Ocak Pazartesi günü güncel şirket haberleri ve KAP haberleri...

 • TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. #TBY, TEBYT

ASTOR Halka Arzı Sonuçları

 • ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. #ALCTL

Şirketimiz Azerbaycan şubesinin 05.11.2022 tarihinde kapatılması sebebiyle önümüzdeki dönemlerde yayınlayacağı finansal tablo, finansal rapor ve faaliyet raporunu konsolide değil bireysel olarak yayınlayacaktır.

 • İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #ISYAT

Şirketimizin 13.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri isyat 1.9624 TL dir. 13.01.2023 arihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.01.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

 • GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #GRNYO

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 13.01.2023    tarihinde     pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.

 • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. #ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB

10.10.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 07.10.2022 tarihli kararı kapsamında, Genel Müdürlüğümüz tarafından 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 158 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1,5 milyar Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Bankamız tarafından söz konusu ihraçla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

 • OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #OYAYO

Şirketimizin 13.01.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.203041 TL dir. 13.01.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,75 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin  "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma"  başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü  gereği, sektörel bazda hazırlanan  13.01.2023 tarihli  portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.     

 • ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. #ULAS

Şirketimizin %0,04 oranında ortağı olan Anadolu Girişim Holding A.Ş.nin Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş:'deki 11.375(onbirbinüçyüzyetmişbeş) adet nama yazılı, halka açık olmayan, yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu hisseleri üzerine, 2.559.545,80 TL'lik (ikimilyonbeşyüzellidokuzbinbeşyüzkırkbeştürklirasıseksenkuruş) borç için T.C.İstanbul 9. İcra Müdürlüğü'nce haciz işlemi tesis edildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Anadolu Girişim Holding A.Ş. fiilen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. yönetim kurulunda görev almamaktadır.

 • PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. #PBT, PBTR

Faiz İçeren Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim 

 • AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. #AKM, AKMEN

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 09/01/2023- 13/01/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.

 • EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #ETYAT

Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 13.01.2023 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.

 • HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. #HALKI, HLY

Birikim Varlık Yönetim A.Ş. paylarının halka arzı sonrasında, fiyat istikrarına konu olan 15.12.2022 – 16.01.2023 tarihleri arasındaki payların fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi sebebiyle, kurumumuz tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmemiştir. 

 • VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #VKFYO

Şirketimizin 13.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,278763 TL'dir. 13.01.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.01.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

 • NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. #NURVK

Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı

 • SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #SNGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40 maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca; 01 Ocak - 31 Aralık 2022 döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerimizin toplamı 1.083.557.726 TL + KDV, kiralama işlemlerimizin toplam bedeli ise 24.469.152 TL + KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.

 • KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. #KORDS

Münih, Almanya merkezli Kordsa Advanced Materials Gmbh şirketinin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

 • İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. #ISMEN, IYM

İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi

 • AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. #AKSEN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 15 Ocak 2023 tarihli basın açıklamasındaki Kaynak Bazlı Destekleme Mekanizması'na (AUF) ilişkin Şirket'imize iletilmiş her hangi bir geri ödeme talimatı veya soruşturma bildirimi bulunmamaktadır.

 • CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. #CONSE

Şirketimizin 08.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/30 sayılı kararı ile olumlu karşılanmış olup, Şirketimizin toplam 500.000.000,-TL'ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

 • TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. #TUPRS

28 Kasım 2022 tarihli özel durum açıklamamıza konu yönetim kurulu kararımıza uygun olarak Sn. Yunus Elitaş toplanacak ilk Genel Kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacaktır.

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Son Dakika gelişmeleri Twitter hesabımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.