ALRK Alarko'dan pay geri alımı kararı

Alarko ALRK Borsa'da pay geri alımı başlatıyor. Şirket deprem bölgelerinde eğitim için 10 milyon tutarında bağış kararı aldı.

ALRK Alarko'dan pay geri alımı kararı
16 Şubat 2023 - 21:21
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, ALARKO HOLDİNG A.Ş. #ALARK deprem nedeniyle yaşanan afet bölgesine yapılacak bağış ve Şirketimizin Borsada İşlem Gören Paylarının Geri Alımı ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 16.02.2023 tarihinde;

Şirketimizin 18.03.2022 tarih ve 855 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile pay geri alımına karar verilmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve Şirketimiz hisse değerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla mevcut hisse geri alım programına ilave olarak pay geri alımı yapılmasına,

- 180.000.000 TL (yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 380.000.000 TL (üç yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak revize edilmesine,

- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının, 5.600.000 TL (beş milyon altı yüz bin Türk Lirası) nominal değerli olarak revize edilmesine,

- Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve pek çok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle depremzedelere yaptığımız bağışlara ek olarak, anne ve/veya babası vefat etmiş olan çocukların eğitiminde kullanılmak üzere 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) tutarında fon ayrılmasına, söz konusu fondan yapılacak olan bağışların Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir."
denildi.