Afyon Çimento kar payı dağıtacak

Borsa İstanbul'da işlem gören Afyon Çimento, kar payı dağıtımına ilişkin kararını açıkladı.

Afyon Çimento kar payı dağıtacak
Editör: Hakan AMAN
01 Mart 2023 - 20:26

Afyon Çimento, 80 Milyon Türk  Lğirası brüt kar payı dağıtacağını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. #AFYON 2022 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 267.417.563 TL dönem net karı elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılına ait 267.417.563 TL tutarındaki söz konusu dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 24. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 251.960.924,34 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

  • Birinci Kâr Payı  20.000.000,00 TL
  • İkinci Kâr Payı  60.000.000,00 TL
  • Toplam Brüt Kar Payı 80.000.000,00 TL
  • Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)  6.000.000,00 TL
  • Olağanüstü Yedek  165.960.924,34 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız dikkate alındığında;

2022 yılı Net Dönem Karından, Yasal Yükümlülükler ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükmüne istinaden gerekli yasal fonların ayrıldıktan sonra 80.000.000,00 TL brüt kar dağıtılmasına, dönem karının kalan kısmının ise Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine,

Böylelikle 2022 yılı Karından 400.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 80.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 01.06.2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir." denildi.

 
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 316.618.495 309.132.773,16
4. Vergiler ( - ) 49.200.932 0
5. Net Dönem Kârı 267.417.563 309.132.773,16
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 15.456.638,66 15.456.638,66
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 251.960.924,34 293.676.134,5
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 226.737 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 252.187.661,34 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 20.000.000 0
* Nakit 20.000.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 60.000.000 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 6.000.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 3.752.761,39
19. Olağanüstü Yedek 165.960.924,34 203.923.373,11
-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Son Dakika gelişmeleri Twitter hesabımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.