Dev kamu bankası TMSF elindeki Varlık şirketi hisselerini aldı

Halkbank, TMSF bünyesinde bulunan Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. Hisselerinden satın aldığını KAP açıklaması ile duyurdu.

Dev kamu bankası TMSF elindeki Varlık şirketi hisselerini aldı
Editör: Hakan AMAN
01 Mart 2023 - 19:17
Türkiye'nin en büyük kamu bankaları arasında yer alan Halkbank, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) elinde bulunan Birleşim Varlık'a ait hisse satın aldığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. #HALKB, THL Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. Hisse Edinimi ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. sermayesinde TMSF'nin sahibi olduğu %16 oranındaki 12.000.000 adet B Grubu payın, 119.284.800 TL karşılığında  tüm hak ve yükümlülükleriyle beraber Bankamızca satın alınmasına ilişkin olarak BDDK'dan gerekli izinler alınmış olup pay alım işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
 
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?      
Hayır (No)
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?      
Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi      
-
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?      
Hayır (No)
  Bildirim İçeriği      
 
    Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi      
27/12/2022
    Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?      
Evet
    Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı      
Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketi
    Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu      
Varlık Yönetimi Faaliyetleri
    Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi      
75.000.000 TL
    Edinim Yöntemi      
Satın Alma (Purchase)
    İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih      
01.03.2023
    Edinme Koşulları      
Peşin (Cash)
    Vadeli ise Koşulları      
-
    Edinilen Payların Nominal Tutarı      
12.000.000 TL
    Beher Payın Alış Fiyatı      
9,9404 TL
    Toplam Tutar      
119.284.800 TL
    Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)      
16,00
    Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)      
16,00
    Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)      
16,00
    Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)      
0,0083
    İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)      
-
    Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi      
-
    Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı      
Hayır (No)
    Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı      
Hayır (No)
    Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı      
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
    Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?      
Hayır (No)
    Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği      
-
    Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi      
01/03/2023
    Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi      
Değerleme Raporu
    Değerleme Raporu Düzenlendi mi?      
Düzenlendi (Prepared)
    Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni      
--
    Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası      
05.09.2022
    Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı      
-
    Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar      
119.284.800 TL