Dev kamu bankası TMSF elindeki Varlık şirketi hisselerini aldı

Halkbank, TMSF bünyesinde bulunan Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. Hisselerinden satın aldığını KAP açıklaması ile duyurdu.

Dev kamu bankası TMSF elindeki Varlık şirketi hisselerini aldı
Editör: Hakan AMAN
01 Mart 2023 - 19:17
Türkiye'nin en büyük kamu bankaları arasında yer alan Halkbank, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) elinde bulunan Birleşim Varlık'a ait hisse satın aldığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. #HALKB, THL Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. Hisse Edinimi ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. sermayesinde TMSF'nin sahibi olduğu %16 oranındaki 12.000.000 adet B Grubu payın, 119.284.800 TL karşılığında  tüm hak ve yükümlülükleriyle beraber Bankamızca satın alınmasına ilişkin olarak BDDK'dan gerekli izinler alınmış olup pay alım işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
 
 Yapılan Açıklama Güncelleme mi?   
Hayır (No)
 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?   
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi   
-
 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?   
Hayır (No)
 Bildirim İçeriği   
 
  Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi   
27/12/2022
  Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?   
Evet
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı   
Birleşim Varlık Yönetim Anonim Şirketi
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu   
Varlık Yönetimi Faaliyetleri
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi   
75.000.000 TL
  Edinim Yöntemi   
Satın Alma (Purchase)
  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih   
01.03.2023
  Edinme Koşulları   
Peşin (Cash)
  Vadeli ise Koşulları   
-
  Edinilen Payların Nominal Tutarı   
12.000.000 TL
  Beher Payın Alış Fiyatı   
9,9404 TL
  Toplam Tutar   
119.284.800 TL
  Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)   
16,00
  Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)   
16,00
  Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)   
16,00
  Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)   
0,0083
  İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)   
-
  Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi   
-
  Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı   
Hayır (No)
  Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı   
Hayır (No)
  Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı   
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?   
Hayır (No)
  Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği   
-
  Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi   
01/03/2023
  Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi   
Değerleme Raporu
  Değerleme Raporu Düzenlendi mi?   
Düzenlendi (Prepared)
  Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni   
--
  Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası   
05.09.2022
  Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı   
-
  Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar   
119.284.800 TL