#VKGYO Vakıf GYO'dan sermaye artırımı kararı

Türkiye'nin dev kamu bankası Vakıfbank iştiraki Vakıf GYO, sermaye artışı yapacak.

#VKGYO Vakıf GYO'dan sermaye artırımı kararı
Editör: Hakan AMAN
10 Nisan 2023 - 21:04
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #VKGYO Sermaye Artışı ile alakalı son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Şirketimizin 16 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz sermayesinin % 50 oranında bedelli % 107,64 oranında bedelsiz olmak üzere 1.145.000.000,- TL'den 2.950.000.000,- TL'ye çıkarılmasına ilişkin alınan kararı uyarınca, 21 Mart 2023 tarihinde artırılan sermaye miktarını temsil eden paylarının halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Bu aşamada bedelsiz sermaye artışının Genel Kurul onayı sonrasında işleme alınması, öncelikli olarak, Şirket'in esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden,1.750.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.145.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %50 oranında artırılması neticesinde 1.145.000.000 TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, 1.717.500.000,- TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan sermaye miktarını temsil eden paylarının halka arz edilmesi amacıyla yeniden hazırlanan izahnamenin onayı için Sermaye Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Söz konusu bedelli sermaye artışına ilişkin, 16 Mart 2023 tarihli KAP açıklamamızda yer alan;

Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmaması,

Ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyat üzerinden kullandırılması,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, tamamının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ ilgili pazarda halka arz edilmesi,

Yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesi,

Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesi,

Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması,

Şartları çerçevesinde yürütülen sermaye artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor, izahnamenin onayı amacıyla Kurula yapılan başvuru sırasında gönderilmiş olup ekte ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur." denildi.