TÜRKİYE UZAY AJANSINDAN İŞÇİ İLANI! KPSS'SİZ, EN AZ LİSE MEZUNU İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

TÜRKİYE UZAY AJANSINDAN İŞÇİ İLANI! KPSS'SİZ, EN AZ LİSE MEZUNU İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
Editör: Mertcan BUDAK
02 Mart 2021 - 04:00 - Güncelleme: 02 Mart 2021 - 04:01

Türkiye uzay ajansınnın 22 Şubat 2021 günü resmi web sitesi olan tua.gov.tr den yayınladığı SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI büyük ilgi gördü. İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilecek başvurulara katılmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Peki Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı şartları ne?

TÜRKİYE UZAY AJANSI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 
Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvuruları İŞKUR web sitesi (https://ankara.iskur.gov.tr/) üzerinden 22 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurular alıacak. 
Noter kurasına katılacakların isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacak.
Noter kura çekilişi ile ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 09.03.2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek olup
COVİD-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. 


Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı bünyesinde alım yapılacak meslekler 'Temzilik Görevlisi ve Garson' olarak açıklandı.

Temizlik Personeli: 
1- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)
6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak

Garson:
1- Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Bölümlerinin Servis dalından mezun olmak
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)
6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da ikamet ediyor olmak

A.    GENEL ŞARTLAR

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
3.    Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
4.    Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.(Tam teşekkülü Devlet Hastanesinden sağlık raporu olmak.)
5.    Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
6.    Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a)    Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b)    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c)    Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
8.    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
9.    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
10.    İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
11.    Adaylar ilan edilen kadrolardan İŞKUR'da yayımlanan listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
12.    Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

B.    KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE BELGE TESLİMİ

1.    Başvuruların tamamı İŞKUR web sitesi  https://ankara.iskur.gov.tr  üzerinden 22.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında başvurular yapılacak olup noter kurası çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından kurumumuza gönderildiğinde noter kurasına katılacakların isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
2.    “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında  Yönetmeliğin”  ilgili  hükümlerine  göre  ihtiyaç  duyulan  hizmet  türlerinde  istihdam edilecek işçiler için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar noter kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter  huzurunda  gerçekleştirilecek  kura  ile  belirlenecektir.  Noter  kurası  sonucu  sözlü  sınava girmeye  hak  kazanan  ve  talep  şartlarını  sağlayanlar  arasından  sözlü  sınavda  başarılı  olanlar istihdam edilecektir
3.    Noter kura çekilişi ile ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 09.03.2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek olup COVİD-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
4.    Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Başkanlığın https://www.tua.gov.tr  internet adresinde duyurulacaktır.
5.    Kura sonuçları ve ihtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler https://www.tua.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
6.    Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Başkanlığımız tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7.    Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak üzere yerleştirme yapılacaktır.
İlanen duyurulur.