TÜPRAŞ kar payı dağıtımı kararını açıkladı!

Borsanın dev kuruluşu TÜPRAŞ, 2023 kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı.

TÜPRAŞ kar payı dağıtımı kararını açıkladı!
Editör: Hakan AMAN
26 Ekim 2023 - 22:18
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. #TUPRS Olağanüstü Genel Kurul Tescili ve kar payı dağıtımı ile alakalı son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, “Şirket'in 2023 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabul edildi.” denildi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ, 2023 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı.

Yönetim kurulu toploantısında, "Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak;
  • 14.500.000.000 TL oortaklara kar payı dağıtımı yapılması, 
  • 1.450.000.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
  • Ortaklara ödenecek kar payı toplamı olan 14.500.000.000 TL nin tamamının nakden ödenmesi,
Yukarıdadaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 14.500.000.000 TL kar payının ve 1.450.000.000 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin vergi usul kanunu'na göre hazırlanan kayıtlarda olağanüstü yedeklerden, SPK düzenlemelerine göre TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda ise geçmiş yıl karlarından karşılanması;
  • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için %752,54479 oranında ve 7,52545 TL brüt=net kar payı;
  • Diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 752,54479 oranında ve 7,52545 TL brüt;
  • % 677,29031 ornaında ve 6,77290 TL net nakit kar payı ödenmesi

Kar payı ödemelerinin 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren yapılması teklifi 3.500 TL red oyuna karşılık 1.256.961.239,70 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararının tamamını incelemek için bakınız.


YORUMLAR

  • 0 Yorum