Temapol Polimer (TMPOL) Sat-Geri Kirala gayrimenkul satışı

TMPOL işlem kodu ile Borsa'da bulunan Temapol, Sat-Geri Kirala yöntemiyle gayrimenkul satışı yaptı.

Temapol Polimer (TMPOL) Sat-Geri Kirala gayrimenkul satışı
Editör: Hakan AMAN
27 Aralık 2022 - 15:46
Temapol Polimer, Sat-Geri Kirala Yöntemi İle Gayrımenkul Satılması hakkında KAP bildiriminde bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Sat-Geri Kirala Yöntemi İle Gayrımenkul Satılması işlemine ait ödeme planının tadil edilmesi ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Şirket Yönetim Kurulu,orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amacıyla, sahibi olduğu Kayseri İli, Melikgazi  İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 8104 Ada, 25 numaralı parselde bulunan Fabrika Binasının, Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanması işlemini 15.12.2022'de, sözleşme gereğince gerekli tüm yasal süreçlerin tamamlandığını da 23.12.2022'de bildirmiştir. Ziraat Katılım Bankası A.Ş ile yapılan bu işleme ait ödeme planı tadil edilerek kesinleşmiş olup, ekte bilgilerinize sunulmuştur.   
  
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız " denildi.
 
Maddi Duran Varlık Satımı   
 
 Yapılan Açıklama Güncelleme mi?   
Evet (Yes)
 Yapılan Açıklama Düzeltme mi?   
Hayır (No)
 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi   
15.12.2022 - 23.12.2022
 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?   
Hayır (No)
 Bildirim İçeriği   
 
  Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği   
Fabrika Binası Ve Arsası
  Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü   
29.809,92 metrekare
  Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi   
15/12/2022
  Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?   
Var
  Toplam Satış Bedeli   
81.000.000,00-TL
  İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)   
25,76
  Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)   
571,42
  Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)   
21,59
  Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)   
159,83
  Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)   
5,44
  İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)   
32,96
  Satış Koşulları   
Peşin (Cash)
  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih   
23.12.2022
  Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi   
Orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amaçlanmıştır.
  Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı   
VUK Kayıtlarına göre 58.496.169,00-TL
  Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği   
Özkaynaklar içerisinde bırakılarak işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılacaktır. Kurumlar vergisi kanunu hükümleri uygulanacaktır.
  Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi   
-
  Karşı Taraf   
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
  Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?   
Hayır (No)
  Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği   
Sat-Geri Kiralama yöntemi ile satış yapılmaktadır.
  Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi   
14/12/2022
  Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı   
SPK'nın II-23.1 sayılı tebliğinin ''Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller'' başlıklı 12 nci madesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca, finansal kiralama yolu ile yapılacak söz konusu sat-geri kirala işlemi için ayrılma hakkı doğmamaktadır.
  Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi   
Gayrimenkul Değerleme Raporu
  Değerleme Raporu Düzenlendi mi?   
Düzenlendi (Prepared)
  Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni   
-
  Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası   
11.10.2022 Tarih ve TSK2022_0268 no / 20.10.2022 Tarih ve EKI2022-0790 no
  Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı   
TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. / EKİP TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş.
  Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar   
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 78.000.000 TL Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş 84.000.000 TL
  İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi   
Gerçekleşmiştir. İki raporun ortalaması 81.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir.