SPK deprem bölgelerinde işletmeler için yeni kararları açıkladı!

Deprem bölgelerinde kayıtlı sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmeler ile alakalı Sermaye Piyasası Kurulu kararları SPK'nın son bülteninde yer aldı.

SPK deprem bölgelerinde işletmeler için yeni kararları açıkladı!
Editör: Hakan AMAN
16 Şubat 2023 - 23:33
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse ve paylar ile alakalı şirketlere yönelik SPK'dan son dakika yeni kararlar geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yatırımcının korunması amacıyla deprem bölgelerine ilişkin yeni kararlarını açıkladı. 

 DUYURU VE İLKE KARARLARI

1. Kurul Karar Organı’nın 16/02/2023 tarih ve 10/195 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

1) Merkezi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde (Deprem Bölgesi) yer alan ve sonradan Deprem Bölgesi olarak ilan edilecek illerde bulunan sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 31.12.2022 tarihli finansal raporlarının kamuya açıklanmasında personel kaybı ve maddi kayıplar nedeniyle aksaklıklar yaşanabileceği değerlendirilerek depremin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilebilmesi ve olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için;

a) Merkezi Deprem Bölgesinde bulunan sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin, henüz bildirimi yapılmamış 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait finansal raporları için sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim tarihine kadar yapılabilmesine,

b) Merkezi Deprem Bölgesinde bulunan sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim süresini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine ve varsa özel hesap dönemine sahip işletmeler açısından bu kararın kıyasen uygulanmasına,

c) Deprem nedeniyle finansal raporlarını süresi içerisinde iletemeyecek sermaye piyasası mevzuatına tabi diğer işletmelerin de II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 13’üncü maddesi uyarınca Kurulumuza ek süre taleplerini iletmelerinin mümkün olduğunun hatırlatılmasına,

2) Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının ve emeklilik yatırım fonlarının 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait yıllık raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilanının yapılabilmesi için 30.04.2023 tarihine kadar ek süre verilmesine karar verilmiştir.
-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Son Dakika gelişmeleri Twitter hesabımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.