Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlattığı Vestel açıklama yaptı

Geride bıraktığımız gün Vestel'e ait bazı markalar ile alakalı açılan soruşturma sonrası şirket KAP'a açıklamada bulundu. Peki Rekabet Kurulu soruşturması neden açıldı?

Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlattığı Vestel açıklama yaptı
Editör: Burak TOKA
27 Ocak 2023 - 08:41
Rekabet Kurulu tarafından Vestel'e ait markalara ilişkin başlatılan soruşturma haberleri sonrasında şirketten açıklama geldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. #VESTL Rekabet Kurulu Tarafından Soruşturma Başlatılması ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "21.03.2019 ve 07.12.2020 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ (Vestel Ticaret) tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 8. maddesi kapsamında, 14.05.2019 tarihinde Rekabet Kurumu'na yapılan menfi tespit başvurusu ile; Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ve Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Whirlpool) Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı alması nedeniyle, pazardaki mevcut Whirlpool ürünlerinin satış sonrası hizmetlerinin Vestel Ticaret tarafından yerine getirilmesi için taraflar arasında imzalanacak anlaşmadaki süre ile sınırlı olarak izin verilmesi talep edilmiştir. Vestel Ticaret'in Rekabet Kurumu'na sunmuş olduğu menfi tespit başvurusunun yanı sıra, Whirlpool yetkili servisleri tarafından Whirlpool ve Vestel Ticaret'in aralarında yaptıkları sözde gizli anlaşma ile 4054 sayılı Kanun'un 4, 6 ve 7. maddelerine aykırı hareket ederek piyasadaki rekabet ortamını bozduğu ve söz konusu anlaşmanın iptal edilmesi gerektiği iddiaları ile Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur. Rekabet Kurulu söz konusu iddialara ilişkin olarak 4054 sayılı Kanun'un 40. maddesi uyarınca ön araştırma yapılmasına karar vermiş ve başvuruların tarafları ve konuları aynı olduğu için ön araştırma ile Vestel Ticaret'in menfi tespit başvurusunu birlikte değerlendirmiştir. Rekabet Kurulu yürütttüğü ön araştırma neticesinde 12.11.2019 tarihli ve 19-39/612-265 sayılı kararı ile, 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca şikayetlerin reddiyle soruşturma açılmamasına ve  Türkiye'deki faaliyetlerine son veren Whirlpool ile Vestel Ticaret'in rakip teşebbüs konumunda olmaması nedeniyle, taraflar arasındaki sözleşmenin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar vermiştir. Anılan Kurul Kararı'nın iptali talebi ile şikayetçi teşebbüsler tarafından Ankara 11. İdare Mahkemesi'ne başvurulmuş olup, Ankara 11. İdare Mahkemesi 22.10.2021 tarih ve 2020/1409 E., 2021/1772 sayılı kararı ile, Kurul Kararı'nda hukuka aykırılık bulunmadığına ve davanın reddine karar vermiştir. Davanın reddi kararının, şikayetçiler tarafından istinaf edilmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 02/11/2022 tarih ve 2022/148 E. 2022/1272 K. sayılı kararı ile şikayetçilerin iddialarının 4054 sayılı Kanun kapsamında bir ihlâl oluşturup oluşturmadığının tespit edilmesi için soruşturma açılmasına karar verilmesi gerekirken, ön araştırma sonucunda karar verilmesinin yeterli olmadığı gerekçesiyle dava konusu Kurul Kararı'nın iptaline karar vermiştir. Anılan İstinaf Mahkemesi kararına karşı Vestel Ticaret AŞ ve Rekabet Kurumu tarafından Danıştay 13. Dairesi'nde yürütmeyi durdurma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, yürütmeyi durdurma talebi henüz sonuçlanmamış ve İstinaf Mahkemesi kararı kesinleşmemiştir. Bu nedenle Kurul, İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 28. maddesi gereğince İstinaf Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmek üzere Whirlpool ve Vestel Ticaret hakkında soruşturma açılmasına 23-01/11-M sayı ile karar vermiş bulunmaktadır.Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayını Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir." denildi.
-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Son Dakika gelişmeleri Twitter hesabımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.