Naturelgaz hisse başına 2.7 TL temettü ödeyecek

Borsa'da Pay dağıtımı yapacak şirketlerden Naturelgaz, yatırımcısına hisse başına 2.7 TL. tutarında temettü ödeyeceğini duyurdu.

Naturelgaz hisse başına 2.7 TL temettü ödeyecek
Editör: Hakan AMAN
03 Mart 2023 - 12:41
Borsa İstanbulda işlem gören şirketler bir bir finansal raporlarını açıklarken, yatırımcıya düşen karlar merak edilmeye devam ediyor. bu kapsamda Bugün KAP üzerinden Naturelgaz #NTGAZ temettü dağıtımı için önerisini açıkladı. Peki Naturelgaz yatırımcısına hisse başına ne kadar temettü ödeyecek?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. #NTGAZ Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurula Sunulacak Öneri ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 767.308.135, TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 504.060.026,48 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek;

a) Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılması,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait birinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 484.952.430,12TL üzerinden 34.425.000 TL'nin ikinci yasal yedek akçe olarak ayrılması ile dağıtılabilir dönem karı 450.527.430,12 TL olmaktadır. Bu tutar üzerinden 350.000.000 TL pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, kalan 100.527.430,12 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması,

c) Kar payı ödeme tarihinin 04.04.2023 olarak belirlenmesi,

Yukarıda yer verilen a, b ve c bentlerinde yer alan hususların Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir."
denildi.
 
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 776.921.159 623.089.702,07
4. Vergiler ( - ) 9.613.024 119.029.675,59
5. Net Dönem Kârı 767.308.135 504.060.026,48
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 19.107.596,36 19.107.596,36
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 748.200.538,64 484.952.430,12
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 185.800 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 748.386.338,64 484.952.430,12
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.750.000 5.750.000
* Nakit 5.750.000 5.750.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 344.250.000 344.250.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 34.425.000 34.425.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 366.636.547,64 100.527.430,12
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 2.675.209 0

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Son Dakika gelişmeleri Twitter hesabımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.