Migros kar payı dağıtacak mı?

Migros, yatırımcılarına yönelik kar payı dağıtımı ile alakalı KAP üzerinden açıklamada bulundu.

Migros kar payı dağıtacak mı?
Editör: Hakan AMAN
11 Nisan 2023 - 22:51
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, MİGROS TİCARET A.Ş. #MGROS Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı ile alakalı son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Şirketimizin 2022 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, i) hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 181.054.233 TL üzerinden %260,69536 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,6069536 TL (net 2,3462582 TL) kar payı olmak üzere 472.000.000,00 TL tutarında karın nakit olarak 30 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ödenecek ii) öngörülen kar payının tamamının yedeklerden karşılanacak ve iii) kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu oranında (47.200.000,00 TL) ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıca ayrılacaktır." denildi.
 
Karar Tarihi 20.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
 
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.05.2023
30.05.2023
01.06.2023
31.05.2023
 
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.908.246.187,99 1.008.898.835,61
4. Vergiler ( - ) 671.582.989,27 -284.848.724,09
5. Net Dönem Kârı 2.579.829.177,26 724.050.111,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -767.287.251,9 -819.938.989,6
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.812.541.925,36 -95.888.878,08
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.410.405,62  
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.813.952.330,98  
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı    
* Nakit 0  
* Bedelsiz 0  
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0  
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0  
* Çalışanlara 0  
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0  
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0  
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0  
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0  
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 472.000.000 472.000.000

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili Kâr Payı Rehberinde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi. Buna göre;
  • Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarında ve VUK yasal kayıtlarında yer alan "dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan" 47.200.000,00 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere 472.000.000,00 TL kar payı dağıtılmasına,
  • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız için 1 TL nominal değerdeki pay için 2,6069536 TL brüt=net kar payı ödenmesine,
  • Diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için brüt 2,6069536; net 2,3462582 TL şeklinde (% 10 stopaj uygulayarak) kar payı ödenmesine,
  • ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 30 Mayıs 2023 tarihinde başlanmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasını hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine
karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.
-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Son Dakika gelişmeleri Twitter hesabımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.