Lisanssız elektrik üretenler dikkat! EPDK'dan yeni yönetmelik

Türkiye'de lisanssız olarak üretilen elektrik yönetmeliği ile alakalı olarak EPDK bir dizi değişiklik yaparak Resmi Gazete'de yayımladı.

Lisanssız elektrik üretenler dikkat! EPDK'dan yeni yönetmelik
Editör: Hakan AMAN
12 Eylül 2023 - 07:50
Yenilebilir enerji ile lisanssız elektrik üretimi kapsamında EPDK'dan kritik düzenleme geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Türkiye genelinde lisanssız elektrik üretimine ilişkin kritik düzenleme ile yönetmelikte değişikliğe gitti. Yapılan bazı değişiklikler 12 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin on beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(15) Mahsuplaşma işlemleri bu madde kapsamında yürütülen, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yer alan üretim tesisleri ile farklı ölçüm noktasında olmak kaydıyla, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında üretim tesislerinin birlikte kurulması halinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki tesisin çalışması şartıyla; aylık mahsuplaşma sonucunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamındaki tesisten şebekeye enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat uyarınca altıncı fıkrada yer alan usule uygun olarak YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Bu fıkra kapsamında yer alan üretim tesislerinin toplam kurulu gücü, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca ilişkili tüketim tesisine göre belirlenecek toplam kurulu güçten fazla olamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/10/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Son Dakika gelişmeleri Twitter hesabımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.