KAP haberleri 18 Ocak Borsa İstanbul şirket haberleri

Borsa İstanbul şirket haberleri arasında 18 Ocak Çarşamba günü hangi hisselere, hangi firmalara dair haberler yayımlandı?

KAP haberleri 18 Ocak Borsa İstanbul şirket haberleri
Editör: Hakan AMAN
18 Ocak 2023 - 11:00 - Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 13:16
Son dakika şirket haberleri KAP üzerinden gelmeye devam ediyor. 18 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul'da işlem gören şirket hisselerine dair son dakika haberleri burada.

18 Ocak KAP Haberleri
 • TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. #TAVHL
    
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 14 Şubat 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
 • AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU #AUODK

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 18.01.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 1.795,317722 TL

 • NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. #NETAS

Şirketimiz, Türk Telekom Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. (Türk Telekom Mobil) ile 13.12.2021 tarihinde imzalanan cNFVI (Common NFVI) sözleşmesi dahilinde, 5G Core şebekesinin bir Network Fonksiyonu olarak kullanılacak olan 5G-EIR (Equipment Identity Register) ve mevcut cNVFI platformunda storage kapasite artırımı için yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 1.897.852 Amerikan Doları bedelli yeni bir sipariş almıştır.

İlgili sipariş, Türk Telekom Mobil'in 5G network planlamaları kapsamında mobil abonelere hizmet verecek olan 5G Core şebekesinin bir Network Fonksiyonu olarak kullanılacak olan 5G-EIR (Equipment Identity Register) sistemlerinin yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.

 • PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. #PHC, PHLLP

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2022 tarih ve 44/1198 sayılı kararı kapsamında ihraç edilmiş olan, 72.030.000TL nominal değerli, 90 gün vadeli TRFPHCM12328 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 18/01/2023 tarihinde(bugün) tamamlanmıştır. 

 • MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. #MANAS

Şirketimizin  bedelsiz sermaye artırmının  tescili ile birlikte  6. maddesi güncellenmiş olup, Şirket esas sözleşmesi son haliyle bir bütün olarak ilişikte sunulmuştur.

 • CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. #CRDFA

Yönetim Kurulumuz, şirket temsilinde kullanılmak üzere 1 adet araç alınmasına, söz konusu aracın alımı için 11.000.000-TL+ yasal masraflar olacak şekilde üst sınır belirlenmesine ve söz konusu varlık alımı kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri gereğince  KAP 'ta ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 • EKO FAKTORİNG A.Ş. #EKOFA

Şirketimiz tarafından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 97 gün vadeli 25.000.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 18.01.2023, itfa tarihi ise 25.04.2023'dür

 • BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. #BRISA

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 05.10.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 9. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 2.500.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/28 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 • İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. #INFO, IYF

Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 100 gün vadeli 300.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı, 400.000.000 TL nominal tutarlı olarak tamamlanmış olup TRFINFM42321 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %31,00, yıllık bileşik faiz oranı %34,65 ve ihraç fiyatı 0,92171 olarak gerçekleşmiştir.

 • TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. #TAC, TCRYT

06/10/2022 tarihinde 700.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 18/01/2023 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.

 • TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. #TSPOR

Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

 • YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. #YKFKT

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

 • FİBABANKA A.Ş. #FBB, FBBNK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/05/2022 tarih ve 26/797 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 500.000.000 TL nominal değer bono satışı, 90 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.

 • ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. #SEKFA

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 23.01.2023 tarihinde saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli -  İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

 • TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. #TFNVK

İlgi: 27.09.2022, 04.10.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022 ve 11.01.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız 

Şirketimizin, 09.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (OnbeşMilyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz onaylanmıştı.

Bu ihraç tavanı başvurumuz kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 203 gün vadeli 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarlı fazla talep gelmesi durumunda 1.500.000.000.- Türk Lirası tutarına kadar arttırılabilecek kira sertifikası ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup "İzahnamenin Özet Kısmı" ekteki gibidir.

 • ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #ATAGY

Yönetim Kurulumuzun 18.01.2023 tarihinde yapılan toplantısında,


Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca;
Portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına,
2023 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Reel Gayrimenkul  Değerleme A.Ş.'" ile "Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 • SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. #SARKY

07.12.2022 tarihli açıklamamıza konu olan; yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.000.000.000  TL (Bir MilyarTürk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde  tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 12.01.2023 tarih ve 2/37 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.

 • ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #ZRGYO

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkraları gereğince; 2023 Yılı için Şirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan varlıkların değerleme hizmetinin ekte yer alan şirketlerden, 2023 yılı içerisinde portföye alınacak ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise "Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ile "Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."  unvanlı şirketlerden hizmet alınmasına karar verilmiştir.

 • GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. #GENIL

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yapmış olduğumuz üç ilaç geliştirme proje başvurumuzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığı bilgisi tarafımıza bildirilmiştir.

Kabul edilen üç ilaç geliştirme projesi için TÜBİTAK tarafından şirketimize toplam 15.311.009,60 TL AR-GE desteği sağlanacak olup, buna ek olarak; yine üç ilaç geliştirme projesi özelinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında şirketimize KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanacaktır. Bu desteklerin projelerimize toplam katkı tutarının 31.695.902 TL seviyesinde olacağı değerlendirilmektedir.


Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.
 • AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. #AYDEM

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 17.01.2023 tarih ve 5553888 sayılı kararı gereğince; Şirketimizin Söke RES Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (GES – 16,9 MWm) projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verilmiştir.
 • QNB FİNANSBANK A.Ş. #FIN, QNBFB

Bankamız Krediler İzleme ve Takip Direktörü olarak görev yapan  Sn. İsmail Işık, Krediler İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
 • EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #ETYAT

Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 17.01.2023 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
 • EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #EUYO

Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma"  başlıklı 36. maddesinin  ikinci fıkrası gereğince. 17.01.2023 tarihinde  şirketimizin BİAŞ'da  oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır. 
 • OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #OYAYO

Şirketimizin 17.01.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.267580 TL dir. 17.01.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 11,30 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin  "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma"  başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü  gereği, sektörel bazda hazırlanan  17.01.2023 tarihli  portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.  
 • NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. #NRBNK, NYB

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
 • GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #GRNYO

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 17.01.2023  tarihinde   pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
 • SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. #SUWEN

Şirket'imiz, 16 Kasım 2022 – 31 Aralık 2022  tarihleri arasında yurtiçinde; Bursa Anatolium AVM ve Bolu 14 Burda AVM konumlarında 2 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir.

Açılan bu mağazalar ile birlikte Şirket'imiz 31.12.2022 tarihi itibariyle yurtiçinde 155, Romanya'da 4 ve Kıbrıs'ta 2 olmak üzere toplam 161 mağazaya ulaşmıştır.
 • OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. #OMD, OSMEN

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 202.942.765,175 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %101,47138 oranında artırılarak 402.942.765,175 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.12.2022 – 10.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 200.112 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 16.01.2023 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.

13.01.2023 – 16.01.2023 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 200.112 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 • BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Astor Enerji A.Ş. ASTOR.E işlem koduyla 18/01/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 12,50 TL; Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
 • İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. #ISMEN, IYM

İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgiler paytlaşıldı.
 • Kristal Kola #KRSTL

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören paylarımızın fiyatı son dönemde dikkat çekici bir şekilde yükselmiştir. Borsa İstanbul'dan gelen yazılı talep üzerine 21/11/2022 ve  20/12/2022 tarihinde KAP'ta yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz üzere bir süredir devam eden olağan dışı  fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek  Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2021 yılında gerçekleştirmiş olduğu bedelli sermaye artışından elde edilen fonlar ile yeni yatırımlarımız uygun maliyetlerle finanse edilmiş, özkaynaklarımız çok daha güçlü bir yapıya kavuşturulmuştur.

Şirketimiz,  faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. Faaliyet alanımız çerçevesinde müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir.

Paylarımızın fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un denetim ve gözetiminde genel ekonomik şartlar ve mevcut arz/talebe göre oluşmaktadır. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm gelişmeler KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılmakta olup Şirketimizin pay fiyatı oluşumu üzerinde herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir.
-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Son Dakika gelişmeleri Twitter hesabımızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.