Hazine iştiraki Katılım Finans Kefalet şirketi kuruldu!

Hazine tarafından yüzde 4 iştiraki bulunan Katılım Finans Kefalet A.Ş. kuruluşuna ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de.

Hazine iştiraki Katılım Finans Kefalet şirketi kuruldu!
Editör: Hakan AMAN
28 Ocak 2023 - 07:56

Hazinenin Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine İştirak Etmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6772) 28 Ocak sabahı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili Resmi Gazete kararında, Ekli Hazinenin Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine İştirak Etmesine İlişkin Kararın ayrıntıları yer aldı.

Söz konusu kararda, Hazinenin, kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine, %4 oranında hisse ile iştirak etmesine ve 24.000.000 TL kuruluş sermayesi aktarmasına karar verildi.

Kuruluş sermayesi kapsamında mezkur Şirkete yapılacak aktarımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Hazineye ait olan hisselerden kaynaklanan paydaşlık haklarını kullanmaya, yeni paylar devralmaya veya payları devretmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.