#HALKB Tahsisli Sermaye Artıracak

Türkiye'nin en büyük kamu bankası Halkbank, tahsisli sermaye artırımı kararı aldığını KAP açıklamasıyla duyurdu.

#HALKB Tahsisli Sermaye Artıracak
Editör: Hakan AMAN
21 Mart 2023 - 19:42
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. #HALKB, THL Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ile alakalı son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarihli Toplantısı'nda,

Bankamızın 10.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 4.969.120.730,29 TL olan çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 30.000.000.000.-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu'na Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
  
İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 30.000.000.000.-TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, 

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesine,

İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,

Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Bankamız Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı'nın yetkilendirilmesine,

Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin Rapor'un kabul edilmesine,

Karar verilmiş olup Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Rapor ekte sunulmuştur.

Bankamız çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan rapor ekte sunulmuştur." denildi.