Aztek, yatırımcısına kar payı ödemeyecek

Aztek Teknoloji #AZTEK son Genel Kurul Toplantısı sonrası kar payı ödemeyeceğini açıkladı.

Aztek, yatırımcısına kar payı ödemeyecek
Editör: Hakan AMAN
10 Nisan 2023 - 11:07
Borsa İstanbul'da işlem gören Aztek Teknoloji, kar payı ödemeyeceğini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. #AZTEK Kar Payı Genel Kurul Kararı ile alakalı son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan 2022 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2022 yılı net dönem karı 278.176.268 TL'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

Net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 264.429.716,46 TL net dağıtılabilir dönem karının %40'ı olan 105.771.886,29 TL'nin Şirketimizin pay sahiplerine nakit temettü olarak ödenmesine,

Şirketimizin pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 1,06 TL, net 0,95 TL olarak ödenmesine,

Tüm bu hususların, Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

katılanların oy birliğiyle karar vermiştir."
denildi.
 
Karar Tarihi13.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi06.04.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme ŞekliPeşin
Para BirimiTRY
Pay Biçiminde ÖdemeÖdenmeyecek
 
*SPK'ya GöreYasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı344.371.960344.480.368
4. Vergiler ( - )66.195.69266.199.942
5. Net Dönem Kârı278.176.268278.280.426
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )03.349.395
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )13.746.55213.746.552
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı264.429.716261.184.479
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)00
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı264.429.716261.184.479
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı264.429.716261.184.479
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı105.771.886104.473.792
* Nakit105.771.886104.473.792
* Bedelsiz00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı00
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı00
* Çalışanlara00
* Yönetim Kurulu Üyelerine00
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere00
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı00
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe10.077.1889.947.379
17. Statü Yedekleri00
18. Özel Yedekler00
19. Olağanüstü Yedek148.580.642146.763.308
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar00